Thị trường tinh bột sắn ngày 25/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tinh bột sắn ngày 25/01

 - Tại Móng Cái, tin từ thương nhân cho biết, tình hình lên hàng bên Đông Hưng khá tốt do trật tự giao nhận của các đò được thiết lập lại. Theo đó, ước tính mỗi ngày có trên dưới 2.000 tấn tinh bột sắn được lên bên Đông Hưng. Lượng đò từ Đông Hưng về bến Ka Long nhận hàng cũng nhiều hơn. Giá tinh bột sắn tại Móng Cái được đẩy tăng nhẹ 20-30 tệ/tấn do nhu cầu có xu hướng tốt hơn, dao động từ 2.670-2.950 tệ/tấn. Tuy nhiên, hiện nay mực nước trên sông Ka Long xuống thấp, dự kiến phải 3-4 hôm nữa mới lên lại nên các sà lan vẫn dỡ hàng lên đò nhưng đò khó di chuyển. Tỷ giá CNY/VND tại Móng Cái hiện rất tốt cho các giao dịch biên mậu khi quy đổi ở mức trên 3.570 đồng cho mỗi nhân dân tệ.

- Tại Lạng Sơn, hôm nay vẫn chỉ có 500-600 tấn tinh bột sắn được giao qua cửa khẩu Na Hình. Do giá mì nguyên liệu khu vực Tây Ninh và Tây Nguyên tăng nên những đơn vị có hàng lưu kho tại Lạng Sơn vẫn tiếp tục không bán ra. 

Tin tham khảo