Thị trường tinh bột sắn ngày 24/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tinh bột sắn ngày 24/10/2017

- Tại Móng Cái, do phía Trung Quốc kiểm soát chặt các hợp đồng mua bán và chuyển tiền (chỉ cho chuyển đúng số tiền mua hàng mỗi ngày theo giấy tờ có xác nhận của hải quan) nên tình hình lên hàng vẫn rất chậm. Hiện các sà lan đang dỡ hàng dở tại sông Ka Long khá nhiều nhưng do việc chuyển tiền gặp khó khăn nên tiến độ giải phóng rất chậm. Giá tinh bột sắn tại Móng Cái có tin cho biết chào tăng lên mức 2.650 tệ/tấn cho loại 1 nhưng giá giao dịch thực tế vẫn chỉ được cao nhất tầm 2.500 tệ/tấn.

- Tại Lạng Sơn, một số chủ hàng bên Trung Quốc cần hàng để sản xuất có thể chấp nhận giá mua 2.600 tệ/tấn hoặc 2.630 tệ/tấn nhưng lượng lấy không nhiều. 

Tin tham khảo