Thị trường tinh bột sắn ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tinh bột sắn ngày 24/04/2018

- Tại Móng Cái, sang đến đầu tuần này, tình trạng tắc nghẽn đò tại bến Đông Hưng vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có hướng giải quyết triệt để khiến tốc độ giải phóng hàng tinh bột sắn rất chậm. Ước tính, mỗi ngày chỉ có khoảng 800-1.000 tấn hàng được giao sang Trung Quốc. Giá giao dịch tại Móng Cái vẫn ổn định so với tuần trước, cao nhất giá 3.350 tệ/tấn với hàng loại 1 và giá phổ biến từ 3.100 tệ/tấn với hàng loại 2. Tuy nhiên, theo các thương nhân cho biết, thậm chí mức giá 3.000 tệ/tấn cũng có khi một số chủ hàng chấp nhận bán giá thấp để giải phóng hàng do thời gian lưu đò lâu, chi phí phát sinh lớn. Tất cả lượng tinh bột sắn đang bốc dỡ hiện nay đều là những đơn hàng cũ, hợp đồng ký mới hầu như không có.

Tin tham khảo