Thị trường tinh bột sắn ngày 20/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tinh bột sắn ngày 20/04/2018

- Tại Móng Cái, tốc độ bốc dỡ hàng vẫn khá chậm do phía Trung Quốc hạn chế số lốt đò vào khu vực bốc dỡ. Theo đó, mỗi ngày chỉ có khoảng trên dưới 1.000 tấn tinh bột sắn được giao sang Trung Quốc, tất cả đều là những đơn hàng đã ký trước đó, hợp đồng ký mới hầu như không có.

Tin tham khảo