Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (31/5-06/6/2018) – Giá khô đậu tương ổn định, nhu cầu vẫn rất yếu
 

Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (31/5-06/6/2018) – Giá khô đậu tương ổn định, nhu cầu vẫn rất yếu

Tại miền Bắc, do giá khô đậu tương thế giới giảm mạnh, cộng với nhu cầu yếu nên các DNTM tiếp tục giảm giá chào bán khô đậu tương Argentina xuống 100-150 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống mức 10.900-10.950 đồng/kg xá cảng Cái Lân, giao tháng 6/7. Cá biệt có đơn vị chào khô đậu tương Argentina giao ngay về nhà máy khu vực Hưng Yên, Hải Dương chỉ 10.800 đồng/kg nhưng cũng không có người mua.

Tại miền Nam, từ cuối tuần trước, có một số DNTM đã bán giá khô đậu tương Argentina ở mức 10.900 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, giao ngay. Đầu tuần này giá có thể còn tiếp tục giảm thêm, tuy nhiên giao dịch hầu như không có.

Đối với chào giá nhập khẩu, theo đà giảm của giá thế giới, chào giá nhập khẩu Argentina về cảng Vũng Tàu/Cái Lân đầu tuần này cũng giảm liên tục. Tính đến hôm thứ 3 (05/06), chào giá khô đậu tương đã giảm 6 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống mức 456/461 USD/tấn (tương đương 10.720/10.840 đồng/kg) giao tháng 7 và 458/463 USD/tấn (quy đổi khoảng 10.770/10.890 đồng/kg).

Giá nguyên liệu bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Tuần trước

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.600-10.950

11.050

Vũng Tàu – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.800-10.900

11.050

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp