Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (27/9-3/10/2018)- Giá khô đậu tương giảm theo đà giảm của giá thế giới
 

Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (27/9-3/10/2018)- Giá khô đậu tương giảm theo đà giảm của giá thế giới

Theo đà tăng của giá thế giới, hôm 03/10 các DNTM nội địa cũng đã điều chỉnh tăng giá chào bán khô đậu tương tại cả hai miền. Tại miền Nam, nhu cầu được ghi nhận vẫn chậm, giá giao ngay chưa tăng được nhiều nhưng cũng không còn mức giá 9.600 đồng/kg như tuần trước. Có một vài DNTM nhỏ chấp nhận bán giá 9.650 đồng/kg (thanh toán trước) để giải phóng hàng nhưng rất kén người mua do hàng phải giải chấp.

Giá nguyên liệu bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Tuần trước

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 10/11/12

9.850/9.800/9.750

9.800/9.750/9.650

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 10/11/12

9.700/9.700/9.650

9.700/9.650/9.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp