Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (07/06-13/6/2018) – Giá ngô giảm, nhu cầu ngô nội địa rất chậm
 

Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (07/06-13/6/2018) – Giá ngô giảm, nhu cầu ngô nội địa rất chậm

Tại miền Nam, đầu tuần này một số đơn vị chịu áp lực ra hàng chào bán ngô Mỹ chỉ ở mức 5.200 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, giao ngay. Mức giá phổ biến trên thị trường hiện cũng giảm xuống mức 5.250 đồng/kg cho hàng giao tháng 6.

Đối với ngô Nam Mỹ, giá ngô giao dịch tại kho cảng Cái Lân và Vũng Tàu cũng đã giảm xuống còn 5.550 đồng/kg, giao tháng 6/7. Theo phản ánh của thương nhân nhu cầu ngô nội địa rất chậm, miền Nam vẫn bán được cho thương nhân đi biên nhưng lượng ít.

Đối với chào giá nhập khẩu, theo đà giảm của giá thế giới, hôm 12/06, giá chào nhập khẩu ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi xếp hàng tháng 7 tại cảng xuất đã giảm xuống mức 217/220 USD/tấn (tương đương khoảng 5.315/5.385 đồng/kg) về cảng Vũng Tàu/Cái Lân, giảm 3 USD/tấn so với cuối tuần trước. Hàng giao tháng 8 cũng giảm cùng mức độ, xuống mức 218/221 USD/tấn (quy đổi khoảng 5.340/5.410 đồng/kg).

Giá nguyên liệu bán nội địa (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Tuần này

Tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.600/5.600

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.625/5.625

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.300/5.350

5.350/5.350

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.250/5.300

5.300/5.350

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp