Thị trường Thức ăn chăn nuôi (8/8-14/8/2019): Giá cám gạo trích ly nội địa giảm
 

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (8/8-14/8/2019): Giá cám gạo trích ly nội địa giảm

Đầu tuần này, ĐBSCL giảm mưa nên giá cám nội địa không còn tăng mạnh như cuối tuần trước nhưng nhìn chung thu hoạch vụ 2 đã về cuối nên cung lúa cũng còn ít, giá cám ổn định ở mức cao.

Đối với cám gạo trích ly, do chào giá CNF cám trích ly Ấn Độ giảm mạnh, hiện hàng shipment 15/8-15/9 chỉ còn chào khoảng 201/204 USD/tấn, giảm hơn 10 USD/tấn so với trước đó nên giá nội địa cũng đang có xu hướng giảm theo.

Tin tham khảo