Thị trường Thức ăn chăn nuôi (3/1-9/1/2019) - Giá khô đậu tương bắt đầu nhích nhẹ, đã bắt đầu ghi nhận nhu cầu hỏi mua từ cả thương mại lẫn nhà máy
 

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (3/1-9/1/2019) - Giá khô đậu tương bắt đầu nhích nhẹ, đã bắt đầu ghi nhận nhu cầu hỏi mua từ cả thương mại lẫn nhà máy

Có cùng xu hướng với ngô, giá chào khô đậu tương cũng được điều chỉnh tăng khoảng 100 đồng/kg so với cuối tuần trước tại cả hai miền. Theo thương nhân, giá khô đậu tương giao tháng 1/2 tại cảng Vũng Tàu hôm nay có thể giao dịch được ở mức 9.300-9.350 đồng/kg. Có tin cho biết, có đơn vị thương mại đang hỏi mua 1.000-2.000 tấn khô đậu tương, giao tháng 2/3 tại miền Nam. Một số nhà máy cũng bắt đầu hỏi mua hàng tháng 3/4. Cuối tháng 12, một vài nhà máy đã ký mua được khô đậu tương shipment tháng 2 với giá chỉ 365 USD/tấn (quy đổi chỉ hơn 8.800 đồng/kg).

Tại miền Bắc, khô đậu tương nhập khẩu về trong tháng 1 khá ít, chỉ khoảng 60.000 tấn nhưng nhu cầu cũng không có nhiều nên giá cũng chưa tăng bật được. Một vài nhà máy đang dư lượng hàng tháng 2 muốn bán ra nhưng đầu tuần thương mại chỉ trả giá cao nhất 9.300 đồng/kg (thanh toán trước).