Thị trường Thức ăn chăn nuôi (27/12/2018-2/1/2019) - Thị trường khô đậu tương trầm lắng, giá khô đậu tương dao động ở mức thấp, nhà máy chưa mua
 

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (27/12/2018-2/1/2019) - Thị trường khô đậu tương trầm lắng, giá khô đậu tương dao động ở mức thấp, nhà máy chưa mua

Tại miền Nam, có đơn vị thương mại đang chào 9.250 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu cho hàng giao tháng 1, lượng trên 1.000 tấn nhưng cũng chưa có người mua. Các đơn vị khác chào dao động từ 9.350-9.400 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá chào khô đậu tương giao tháng 1 tại cảng Cái Lân quanh mức 9.400-9.500 đồng/kg (hàng xá), hàng giao tháng 2 thấp hơn khoảng 50 đồng/kg. Thị trường khô đậu tương cả hai miền đang rất ảm đạm do giá thế giới vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong khi nhu cầu nội địa lại đang chậm nên các nhà máy cũng không vội vàng ký mua.