Thị trường thịt và thực phẩm (25/5-31/5/2018) - Nguồn cung nhiều hơn đẩy giá gà tại cả thị trường miền Bắc và miền Nam đều được điều chỉnh giảm trong ngày đầu tuần
 

Thị trường thịt và thực phẩm (25/5-31/5/2018) - Nguồn cung nhiều hơn đẩy giá gà tại cả thị trường miền Bắc và miền Nam đều được điều chỉnh giảm trong ngày đầu tuần

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.