Thị trường thịt và thực phẩm (21/10-27/10/2017) - Nguồn cung gà trắng tại miền Bắc ổn định trở lại, đẩy giá gà trắng tiếp tục điều chỉnh tăng trong tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường thịt và thực phẩm (21/10-27/10/2017) - Nguồn cung gà trắng tại miền Bắc ổn định trở lại, đẩy giá gà trắng tiếp tục điều chỉnh tăng trong tuần qua

Nguồn cung gà trắng tại miền Bắc dần ổn định trở lại, không còn dồi dào như trước, đẩy giá gà trắng tiếp tục điều chỉnh tăng trong tuần qua. Theo đó, giá gà trắng tại miền Bắc hiện lên quanh mức 26.500-27.000 đồng/kg, tổng lượng tăng đạt 3.000-3.500 đồng/kg so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 500 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 2.000-2.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016. Tại thị trường miền Nam, giá giao dịch gà trắng cũng có xu hướng tăng trong tuần qua và sau 2 lần điều chỉnh, giá gà hiện dao động quanh mức 23.000-24.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước, cao hơn 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước. Giá gà giống (1 ngày tuổi) ổn định ở mức 9.500 đồng/con.

Nguồn cung gà trắng tại miền Bắc dần ổn định trở lại, không còn dồi dào như trước, đẩy giá gà trắng tiếp tục điều chỉnh tăng trong tuần qua. Theo đó, giá gà trắng tại miền Bắc hiện lên quanh mức 26.500-27.000 đồng/kg, tổng lượng tăng đạt 3.000-3.500 đồng/kg so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 500 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 2.000-2.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016. Tại thị trường miền Nam, giá giao dịch gà trắng cũng có xu hướng tăng trong tuần qua và sau 2 lần điều chỉnh, giá gà hiện dao động quanh mức 23.000-24.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước, cao hơn 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước. Giá gà giống (1 ngày tuổi) ổn định ở mức 9.500 đồng/con.