Thị trường thịt và thực phẩm (20/10-25/10/2018) - Lượng gà đến biểu xuất chuồng nhiều hơn kéo giá gà trắng tại thị trường miền Bắc liên tiếp có điều chỉnh giảm trong tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường thịt và thực phẩm (20/10-25/10/2018) - Lượng gà đến biểu xuất chuồng nhiều hơn kéo giá gà trắng tại thị trường miền Bắc liên tiếp có điều chỉnh giảm trong tuần qua

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo