Thị trường TACN tuần (22/6-28/6/2017) – Giá ngô miền Bắc kéo dài xu hướng giảm do các tàu hàng nhập khẩu về nhiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường TACN tuần (22/6-28/6/2017) – Giá ngô miền Bắc kéo dài xu hướng giảm do các tàu hàng nhập khẩu về nhiều

Tuần này giá ngô giao dịch tại miền Bắc tiếp tục kéo dài xu hướng giảm do các tàu hàng nhập khẩu về nhiều trong khoảng thời gian cuối tháng 6 và đầu tháng 7, một số nhà máy TACN đầy kho và các DNTM đẩy bán ra thị trường ở mức thấp chỉ quanh 4.550 đ/kg hàng Nam Mỹ tại Cái Lân. Theo ước tính của AgroMonitor các tàu ngô Nam Mỹ đang dỡ hoặc dự kiến vào cầu để dỡ trong thời gian kể trên có 5 tàu với tổng lương 171,5 nghìn tấn. Còn theo số liệu sơ bộ của TCHQ, trong kỳ từ 01/06 – 20/06 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc tiếp tục ở mức cao, đạt gần 217 nghìn tấn trong đó DNSX chiếm 57% tỷ trọng.

- Giá nguyên liệu bán nội địa (đồng/kg)

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Ngô

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,650

-80

 Giá chào – tháng 6/7 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550

-50

Giá thực tế – tháng 6/7 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,400

-50

 Giá chào – tháng 6/7 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,350

-50

Giá thực tế – tháng 6/7 hàng xá

Thái Lan – kho Hưng Yên – Nhập khẩu

4,600-4,800

0

 Giá chào – tháng 6/7 hàng xá

Thái Lan – kho Hưng Yên – Nhập khẩu

4,600-4,800

0

Giá thực tế – tháng 6/7 hàng xá

Sơn La – Nội địa

4,850

-50

Kho bán ra – tháng 6/7 hàng xá

 

Tin tham khảo