Thị trường TĂCN thế giới ngày 20/3/2019: Đậu tương giảm
 

Thị trường TĂCN thế giới ngày 20/3/2019: Đậu tương giảm

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó lúa mì giảm 0,1% và đậu tương giảm 0,3% song ngô tăng 0,1%.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí