Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Tại Sóc Trăng, một số khu vực đang xuống giống vụ Đông Xuân, nhu cầu lai rai, tuy nhiên giá phân bón tạm thời không đổi.

Ngày 8/10, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% ổn định ở mức 11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

8/10/2019

Bán ra tại kho cấp 1

11400

-

3/10/2019

Bán ra tại kho cấp 1

11400

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo