Thị trường Sóc Trăng ngày 5/3/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12800-12900 đ/kg
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/3/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12800-12900 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí