Thị trường Sóc Trăng ngày 30/10/17: Giá DAP bán ra không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 30/10/17: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Cần Thơ, Kiên Giang,… các đại lý cấp 1 đã chuẩn bị hàng cho vụ Đông Xuân, các kho hàng cấp 1 đã khá nhiều. Tuy nhiên nước lũ cao nên các đại lý cấp 2 chưa nhập hàng.

Ngày 30/10, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 11000 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64% (đóng lại bao)

DAP xanh Đình Vũ

30/10/17

Bán ra tại kho cấp 1

11200-11300

11000

Cấp 1 hết hàng

27/10/17

Bán ra tại kho cấp 1

11200-11300

11000

Cấp 1 hết hàng

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo