Thị trường Sóc Trăng ngày 3/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Tại Sóc Trăng, một số khu vực đang rải rác xuống giống vụ mới, tuy nhiên nhu cầu lai rai.

Ngày 3/10, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% ổn định ở mức 11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

3/10/2019

Bán ra tại kho cấp 1

11400

-

1/10/2019

Bán ra tại kho cấp 1

11400

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo