Thị trường Sóc Trăng ngày 29/5/17: Giá DAP bán ra giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 29/5/17: Giá DAP bán ra giảm

Ngày 29/05, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng Hà 64%; DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9800-9900 đ/kg và 9400-9500 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64% (đóng lại bao)

DAP xanh Đình Vũ

29/05/17

Bán ra tại kho cấp 1

9800-9900

9400-9500

8300-8400

17/05/17

Bán ra tại kho cấp 1

9700-9800

9300-9400

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo