Thị trường Sóc Trăng ngày 29/09/17: Giá DAP bán ra không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 29/09/17: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Tây Nam Bộ nhu cầu phân bón thấp.

Ngày 29/09, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 11000 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64% (đóng lại bao)

DAP xanh Đình Vũ

29/09/17

Bán ra tại kho cấp 1

11200-11300

11000

Cấp 1 hết hàng

28/09/17

Bán ra tại kho cấp 1

11200-11300

11000

Cấp 1 hết hàng

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo