Thị trường Sóc Trăng ngày 29/08/17: Giá DAP bán ra cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 29/08/17: Giá DAP bán ra cao

Ngày 29/08, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng Hà 64%; DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 10800-11000 đ/kg và 10600-10700 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64% (đóng lại bao)

DAP xanh Đình Vũ

29/08/17

Bán ra tại kho cấp 1

10800-11000

10600-10700

Chưa có hàng

18/08/17

Bán ra tại kho cấp 1

10800-11000

10600-10700

Chưa có hàng

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo