Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Tại Tây Nam Bộ, nhu cầu phân bón vẫn giữ ở mức thấp.

Ngày 26/9, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 11500 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

26/9/2019

Bán ra tại kho cấp 1

11500

-

24/9/2019

Bán ra tại kho cấp 1

11500

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo