Thị trường Sóc Trăng ngày 26/04/17: Giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 26/04/17: Giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

Tại Sóc Trăng, Hậu Giang lúa Hè Thu đang trong giai đoạn mạ đến trổ chín tuy nhiên thị trường khá trầm lắng, nhu cầu không mạnh do giá phân bón liên tục sụt giảm.

Ngày 26/04, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng Hà 64%; DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9800 đ/kg và 9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64% (đóng lại bao)

DAP xanh Đình Vũ

26/04/17

Bán ra tại kho cấp 1

9800

9400

8300-8400

21/04/17

Bán ra tại kho cấp 1

9900

9500-9600

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo