Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 26/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

Tại Sóc Trăng, nhu cầu phân bón thấp, giá phân bón chững lại sau khi tăng đầu tuần.

Ngày 26/01, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12800-12900 đ/kg, DAP Cà Mau 64% ở mức 11500-12000 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Cà Mau 64%

DAP xanh Đình Vũ

26/01/18

Bán ra tại kho cấp 1

12800-12900

11500-12000

9000 (hàng cũ)

22/01/18

Bán ra tại kho cấp 1

12800-12900

11500-12000

9000 (hàng cũ)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo