Thị trường Sóc Trăng ngày 22/2/2017: Giá Ure chững, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 22/2/2017: Giá Ure chững, giao dịch yếu

Vụ Đông Xuân tại Sóc Trăng đã thu hoạch được 89.118ha/143.527 ha; vụ Xuân Hè đã xuống giống được 39.731 ha, tại huyện Long Phú (3.298ha), Mỹ Tú (7.430 ha), Kế Sách (11.600 ha), Châu Thành (8.940 ha), Thạnh Trị (7.524 ha), TPST (39 ha). Như vậy, nhu cầu phân bón tại khu vực này không cao.

Ngày 22/02/2017, đại lý cấp 1 tại Sóc Trăng, Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau bán ra ở mức 7600-7800 đ/kg; 7200-7400 đ/kg

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg.

Ngày

 

Ure Phú Mỹ (nhà máy/kho)

Ure Cà Mau (nhà máy)

Ure TQ hạt trong (SG)

22/02/2017

Bán ra tại kho cấp 1

7600-7800

7200-7400

-

17/02/2017

Bán ra tại kho cấp 1

7600-7800

7200-7400

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo