Thị trường Sóc Trăng ngày 22/2/2017: Giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 22/2/2017: Giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

Vụ Đông Xuân tại Sóc Trăng đã thu hoạch được 89.118ha/143.527 ha; vụ Xuân Hè đã xuống giống được 39.731 ha, tại huyện Long Phú (3.298ha), Mỹ Tú (7.430 ha), Kế Sách (11.600 ha), Châu Thành (8.940 ha), Thạnh Trị (7.524 ha), TPST (39 ha). Như vậy, nhu cầu phân bón tại khu vực này không cao.

Giá DAP xanh hồng hà 64%; DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao) bán ra ở mức 10400-10500 đ/kg và 10100-10200 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64% (đóng lại bao)

22/02/2017

Bán ra tại kho cấp 1

10400-10500

10100-10200

17/02/2017

Bán ra tại kho cấp 1

10700-11000

10200-10300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo