Thị trường Sóc Trăng ngày 21/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên

Tại Sóc Trăng đang xuống giống vụ Hè Thu, tuy nhiên do giá cao nên cấp 2 nhập hàng chậm.   

Ngày 21/06, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra tăng lên mức 12400-12450 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

21/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12400-12450

11300-11400

9600-9700

13/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo