Thị trường Sóc Trăng ngày 20/04/18: Giá Ure bán ra tạm chững
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/04/18: Giá Ure bán ra tạm chững

Nhu cầu phân bón tại Sóc Trăng chậm, giá tạm chững.  

Ngày 20/04, tại Sóc Trăng, giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 6900-7000 đồng/kg và 6800-6950 đ/kg.

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg.

Ngày

 

Ure Phú Mỹ (nhà máy/kho)

Ure Cà Mau (nhà máy)

20/04/18

Bán ra tại kho cấp 1

6800-6950

6900-7000

17/04/18

Bán ra tại kho cấp 1

6800-6950

6900-7000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo