Thị trường Sóc Trăng ngày 20/04/18: Giá DAP bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 20/04/18: Giá DAP bán ra ổn định

Nhu cầu phân bón tại Sóc Trăng chậm, giá tạm chững.  

Ngày 20/04, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12200-12300 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11500-11600 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

20/04/18

Bán ra tại kho cấp 1

12200-12300

11500-11600

9600-9700

17/04/18

Bán ra tại kho cấp 1

12200-12300

11500-11600

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo