Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí