Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Tây Nam Bộ, nhu cầu lai rai do một số khu vực đang thu hoạch lúa Hè Thu như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp,…

Ngày 16/5, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra giữ ở mức 12600-12700 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 64%

16/5/2019

Bán ra tại kho cấp 1

12600-12700

-

14/5/2019

Bán ra tại kho cấp 1

12600-12700

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo