Thị trường Sóc Trăng ngày 12/7/18: Giá DAP bán ra không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 12/7/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Sóc Trăng, đến giữa tháng 7/2018 về cơ bản đã xuống giống xong 142.000 ha lúa vụ Hè Thu và đang trong giai đoạn chăm bón đợt 2-3, tuy nhiên nhu cầu không mạnh nên giá phân bón ít biến động.

Ngày 12/7, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12350-12400-12500 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

12/7/18

Bán ra tại kho cấp 1

12350-12400-12500

11300-11400

9600-9700

10/7/18

Bán ra tại kho cấp 1

12350-12400-12500

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo