Thị trường Sóc Trăng ngày 12/06/18: Giá Ure bán ra không đổi
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/06/18: Giá Ure bán ra không đổi

Tại Sóc Trăng, tính đến 7/6 vụ Hè thu 2018 xuống giống được 82.429 ha, đạt 57,9% so với kế hoạch, lúa tập trung giai đoạn mạ đến đẻ nhánh nên nhu cầu tiêu thụ phân bón vẫn ở mức cao. Tuy nhiên đại lý cấp 1 Sóc Trăng đã chuẩn bị hàng trước cho vụ Hè Thu nên đại lý cấp 1 nhập hàng chậm.  

Ngày 12/06, tại Sóc Trăng, giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 7100 đ/kg.

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg.

Ngày

 

Ure Phú Mỹ (nhà máy/kho)

Ure Cà Mau (nhà máy)

12/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

7100

7100

08/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

7100

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo