Thị trường Sóc Trăng ngày 12/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Sóc Trăng, tính đến 7/6 vụ Hè thu 2018 xuống giống được 82.429 ha, đạt 57,9% so với kế hoạch, lúa tập trung giai đoạn mạ đến đẻ nhánh nên nhu cầu tiêu thụ phân bón vẫn ở mức cao. Tuy nhiên đại lý cấp 1 Sóc Trăng đã chuẩn bị hàng trước cho vụ Hè Thu nên đại lý cấp 1 nhập hàng chậm.  

Ngày 12/06, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100-12200 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

12/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200 (hàng kho)

11300-11400

9600-9700

08/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo