Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2018: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2018: Giá DAP bán ra không đổi

Do giá phân bón đang tăng nên một số đại lý cấp 1 tại Tây Nam Bộ đã có kế hoạch nhập hàng cho vụ Đông Xuân. Tuy nhiên hiện nay nhu cầu tiêu thụ phân bón tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu…gần như ngưng trong khi tại An Giang, Đồng Tháp vẫn được hỗ trợ yếu bởi nhu cầu cho lúa Thu Đông.

Ngày 10/9, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12800-12900 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

10/9/2018

Bán ra tại kho cấp 1

12800-12900

24/8/2018

Bán ra tại kho cấp 1

12800-12900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo