Thị trường Sóc Trăng ngày 1/10/2019: Giá DAP bán ra giảm
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 1/10/2019: Giá DAP bán ra giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí