Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá Ure bán ra tạm chững
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá Ure bán ra tạm chững

Tại Sóc Trăng, vụ Hè Thu đang chăm bón đợt 2-3 nên nhu cầu tiêu thụ phân bón vẫn khá cao tuy nhiên đại lý cấp 1 đã chuẩn bị hàng trước đó nên sức mua yếu.

Ngày 08/06, tại Sóc Trăng, giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 7100 đ/kg.

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg.

Ngày

 

Ure Phú Mỹ (nhà máy/kho)

Ure Cà Mau (nhà máy)

08/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

7100

7100

06/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

7100

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo