Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá Kali bán ra giảm nhẹ
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí