Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Sóc Trăng, vụ Hè Thu đang chăm bón đợt 2-3 nên nhu cầu tiêu thụ phân bón vẫn khá cao tuy nhiên đại lý cấp 1 đã chuẩn bị hàng trước đó nên sức mua yếu.

Ngày 08/06, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100-12200 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

08/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

06/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo