Thị trường Sóc Trăng ngày 06/07/18: Giá DAP bán ra ổn định
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 06/07/18: Giá DAP bán ra ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí