Thị trường Sóc Trăng ngày 06/07/18: Giá DAP bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Sóc Trăng ngày 06/07/18: Giá DAP bán ra ổn định

Nhu cầu tiêu thụ phân bón vẫn lai rai, giá phân bón chững.

Ngày 06/07, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12350-12400-12500 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

06/07/18

Bán ra tại kho cấp 1

12350-12400-12500

11300-11400

9600-9700

04/07/18

Bán ra tại kho cấp 1

12350-12400-12500

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo