Thị trường Sóc Trăng ngày 04/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tính đến 01/06/2018, vù Hè Thu tại ĐBSCL đã xuống giống được 1,276 triệu ha/1,65 triệu ha kế hoạch; thu hoạch 48,2 nghìn ha.

Ngày 04/06, tại Sóc Trăng, giá DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100-12200 đ/kg, DAP Tường Phong 60% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

04/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

31/05/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo