Thị trường sắn lát tại Tây Ninh ngày 8/11/2019
 

Thị trường sắn lát tại Tây Ninh ngày 8/11/2019

Tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh), hôm nay chỉ có 2 xe mì lát từ Campuchia đưa về với giá mua tại cửa khẩu 4.750 đồng/kg, độ ẩm 18-19% nên các kho phải phơi lại trước khi bán về nhà máy cám cá. Trong khi đó, tại cửa khẩu Chàng Riệc không có xe mì nào về do mì về xấu, các bên từ chối không mua. Hiện nay, nhà máy cám thủy sản tại miền Tây đang cho giá mua hàng mì vỏ ở mức 5.300-5.400 đ/kg (mì mới) và giá 5.500-5.600 đồng/kg (mì cũ), trong khi hàng mì cục giá 5.900 đồng/kg (giá về đến nhà máy).

Tin tham khảo