Thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 29/3

Tại Sơn La, thời tiết vẫn khá thuận lợi nên các sân phơi đẩy mạnh mua mì vào phơi.

- Tại Sơn La, thời tiết vẫn khá thuận lợi nên các sân phơi đẩy mạnh mua nốt sắn vụ cũ. Giá mì củ về sân phơi tại Sơn La hôm nay lên mức phổ biến 1.470-1.500 đồng/kg. Dự kiến cuối tháng này và đầu tháng sau thu hoạch sắn tại Sơn La kết thúc.

- Tại Sơn La, thời tiết vẫn khá thuận lợi nên các sân phơi đẩy mạnh mua mì vào phơi. Dự kiến cuối tháng này hoặc đầu tháng tới thu hoạch sắn tại Sơn La kết thúc nên các kho đẩy mạnh mua vào sắn. Giá sắn các kho mua vào ổn định ở mức 3.650 đồng/kg. Giá sắn về các nhà máy TACN cũng được giữ ổn định.

Tin tham khảo