Thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 27/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường sắn lát tại Sơn La ngày 27/2

Tại Sơn La, nhà máy tinh bột Sơn La áp dụng giá mua mì sau khi trừ độ bột là 1.350 đồng/kg, tương đương giá mì xô về các sân phơi.

- Tại Sơn La,  nhà máy tinh bột Sơn La áp dụng giá mua mì sau khi trừ độ bột là 1.350 đồng/kg, tương đương giá mì xô về các sân phơi. Đối với mì đẹp, giá về sân phơi được 1.450 đồng/kg. Thời tiết tại Sơn La vẫn nắng to nên mì thu hoạch cuối vụ đang được các sân phơi hút hàng.

- Tại Sơn La, thời tiết cuối tuần trước và đầu tuần này không có nắng nhưng các sân phơi vẫn tiến hành phơi mì do gió to. Giá mì củ về sân phơi vẫn giữ ổn định từ 1.450-1.480 đồng/kg với mì đẹp. Các kho tại Sơn La vẫn đang mua vào mì khá mạnh nên giá mì tại Sơn La vẫn giữ ổn định ở mức 3.500-3.550 đồng/kg với hàng rời và 3.600-3.650 đồng/kg với hàng bao.

Tin tham khảo