Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/8/2019
 

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/8/2019

Tại Quy Nhơn, các giao dịch vẫn rất trầm lắng. Một số bên vẫn đang tập trung bán nội địa, trong khi kênh xuất khẩu đi Trung Quốc gần như đóng băng.

Tin tham khảo