Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/2/2020: Giá đồng loạt giảm 200 đồng/kg
 

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/2/2020: Giá đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí