Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg với hàng mì xô đẹp
 

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg với hàng mì xô đẹp

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí