Thị trường phân bón Việt Nam đầu tháng 5/2019 vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu tại miền Nam và miền Đông&Tây Nguyên mặc dù giao dịch vẫn khá yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường phân bón Việt Nam đầu tháng 5/2019 vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu tại miền Nam và miền Đông&Tây Nguyên mặc dù giao dịch vẫn khá yếu

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.