Thị trường phân bón Việt Nam đầu tháng 5/2019 vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu tại miền Nam và miền Đông&Tây Nguyên mặc dù giao dịch vẫn khá yếu
 

Thị trường phân bón Việt Nam đầu tháng 5/2019 vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu tại miền Nam và miền Đông&Tây Nguyên mặc dù giao dịch vẫn khá yếu

Thị trường phân bón Việt Nam đầu tháng 5/2019 vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu tại miền Nam và miền Đông&Tây Nguyên mặc dù giao dịch vẫn khá yếu[1]. Tại miền Tây nhu cầu phân bón cho vụ Hè Thu còn khoảng 30% so với tổng nhu cầu dự kiến. Tại miền Đông&Tây Nguyên chuẩn bị vô vụ chăm bón đầu mùa mưa cho các cây công nghiệp nên nhu cầu được kỳ vọng đi lên nhưng thực tế thị trường vẫn khá ảm đạm do giá nông sản đầu ra thấp; một số nông dân đã hạn chế đầu tư phân bón.

Nhu cầu mặc dù không mạnh nhưng vẫn hỗ trợ giá Ure đi lên trong khi giá DAP vẫn giảm nhẹ còn giá Kali, NPK,… tạm chững. Ngoài yếu tố nhu cầu thì sự điều chỉnh đi lên từ nửa cuối tháng 4 của giá Ure là do tồn kho ở mức thấp.

[1] Tại miền Bắc nhu cầu gần như ngưng do hết vụ. Tại miền Trung, nhu cầu thấp. Dự kiến 10-15 ngày nữa sẽ bơm nước vô đồng chuẩn bị xuống giống vụ Hè Thu.