Thị trường phân bón tuần này trầm lắng, giá một số chủng loại hạ nhiệt
 

Thị trường phân bón tuần này trầm lắng, giá một số chủng loại hạ nhiệt

Tại Sài Gòn, chào bán DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 60%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt ở mức 12080-12100 đ/kg, 11200-11300 đ/kg và 11850-11900 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.